Lambwestern French Fries Regular 9*9 (4x2.5kg)
57.50 SR
52.33 SR 52.33 SAR
Lambwestern Ziggy Fries ( 4x2.5kg)
125.35 SR
114.07 SR 114.07000000000001 SAR
Lutosa Veggie Burger (4x2.5kg)

253.00 SR 253.0 SAR
Lambweston Onion Rings ( 1kg)
25.30 SR
23.02 SR 23.02 SAR
MCcain Spicy Wedge (4x2.3kg)

118.45 SR 118.45 SAR
Lambwestern Potato Hash Brown 1kg
13.52 SR
12.31 SR 12.31 SAR
Lambwestern Potato Hash Brown 10x1kg
120.75 SR
109.88 SR 109.88 SAR
Lambweston Onion Rings (6 X 1kg)
117.44 SR
106.87 SR 106.87 SAR
Lambweston French Fries Stealth 9*9 Skin (4 X 2.5kg)

104.86 SR 104.86 SAR
Aviko Pommes French Fries 9.5mm 3/8 (4x2.5kg)

82.52 SR 82.52 SAR
Mccain Italian Mozza Stick (6x2lb)

281.75 SR 281.75 SAR
Mccain Bronze French Fries (9*9mm) (4x2.5kg)

80.50 SR 80.5 SAR